Pre-collection

Syftet med Kredinors pre-collection tjänst är att proaktivt och respektfullt påminna kunder om att deras faktura förfallit, för att förhindra ytterligare avgifter eller att eventuellt avtal sägs upp. Vår uppdragsgivare minimerar antalet ärenden till inkasso och minskar kreditförluster. Med våra moderna systemlösningar, flexibilitet och höga kompetens kan vi ta hand om hela, eller delar, av påminnelse- och uppsägningsprocessen.

young woman at her home office with her pet dog

Lönsamma kunder genom outsourcing

Kredinor bidrar till lönsamhet genom professionell uppföljning av kunden, från påminnelseutskick till betalningsuppföljning fram till betalningen inkommer. Vi erbjuder en flexibel lösning, skräddarsydd efter vår uppdragsgivares behov. Vi kan stärka uppdragsgivarens egen process med tilläggstjänster som SMS eller utgående telefoni alternativt ta hand om hela påminnelse- och uppsägningsprocessen. Vi använder effektiva och digitala tjänster som Kivra och Swish, i tillägg till traditionella kanaler. En faktura som sänds med effektiva kanaler kan tidigarelägga betalningen med flera dagar. Vår pre-collection tjänst hjälper våra uppdragsgivare att använda sin tid mer ändamålsenligt.

I en konkurrensutsatt marknad kan marginalerna vara små. Många av våra uppdragsgivare ser värdet av att överlåta pre-collection processen till Kredinor, bland annat för att spara in på interna resurser.

Integrationer för ärenden och betalningar

Kredinor erbjuder flexibilitet i integrationer, baserat på uppdragsgivarens önskemål och möjligheter. Kredinor kan via integrationer säkerställa att status i ärenden och betalningar alltid är uppdaterat i uppdragsgivarens egna system. Det ger uppdragsgivaren full kontroll och frigör samtidigt tid för vidareutveckling av den egna verksamheten.

Full översikt och kontroll på Kredinor Online

Kundinformation och status på betalningar finns också på bolagets inloggade sidor, Kredinor Online. Här finns logg över kommunikation och överenskommelser som är träffade med kunden. Här finns också rapporter över betalningar och annan nyttig information som kan vara användbar i den egna verksamheten. Att ha all information samlad ger dig en god översikt.

Med ett förutsägbart betalningsflöde, god likviditet och bra kundupplevelser i alla kontakter ökar mervärdet av att outsourca. Samtidigt kan uppdragsgivare göra andra saker som skapar värde.
Vi står för goda kundupplevelser och uppdaterade rapporter med löpande översikt över alla transaktioner, ned till enskilda kunder.
Det är en trygghet för kunderna att samma rådgivare följer dem i processen

Sömlös övergång till inkasso

Våra uppdragsgivare kan vara trygga med att jobbet blir gjort på ett förutsägbart, professionellt och kundvänligt sätt. Om någon av kunderna inte betalar kan vi erbjuda en sömlös överföring till inkasso. Även där säkerställer vi en god uppföljning med och dialog med kunden.

Läs mer om våra lösningar:

Vill du veta mer om våra tjänster inom betalningsuppföljning och inkasso?

fyll i informationen i fälten nedan. vi kontaktar dig inom kort för ett oförpliktande samtal. *Alla fält måste fyllas i