Inkassoprocessen

Inkasso är en påtryckning om betalning som kan starta när en faktura inte har betalats vid förfallodatum. Ofta föregås ett inkassokrav av en påminnelse, men inte alltid. Ett inkassokrav har en betalningsfrist på 8 dagar. Om skulden fortfarande inte är betalad efter denna tid riskerar du vidare åtgärder och en betalningsanmärkning. En betalningsanmärkning kan påverka dina möjligheter att få lån, mobilabonnemang, försäkring och liknande.

young woman relaxing on a sofa

Vad sker när, innan inkasso?

Om du tror att du kan få svårigheter att betala är det viktigt att du tar kontakt för en dialog när fristen för betalning närmar sig. Antingen med den du har köpt eller lånat från, eller oss som inkassobolag. Om ärendet går vidare till inkasso adderas inkassokostnader till skulden samt dröjsmålsränta i de flesta fall. Här kan du se hur mycket det kostar om ärendet går vidare till inkasso. Nedanför ser du en generell översikt vad som sker och när i inkassoprocessen. Undantag kan förekomma i enskilda ärenden.

1. Faktura

En faktura är ett dokument som bekräftar en försäljning mellan två parter och innehåller en förklaring av vad som köpts, priset som ska betalas och andra betalningsvillkor. Förfallodatum på fakturan är tidsfristen inom vilken fakturabeloppet ska vara betalat.

2. Påminnelse

Om du inte betalar fakturan innan betalningsfristen kan du få en påminnelse. Den som har sålt något måste inte skicka en påminnelse enligt lag, men de flesta gör det ändå. Om en påminnelse skickas, ska den som tar emot påminnelsen ha tid på sig att betala denna innan inkassokrav skickas ut. Det ska framgå i säljarens villkor om påminnelsen är förenad med en påminnelseavgift.

3. Inkassokrav

Inkassokrav skickas ut efter det att fakturan förfallit, eller ett antal dagar efter påminnelsen. I samband med att inkassokravet skickas ut läggs en inkassokostnad till skulden. I kravet framgår vad grunden till fordran är och det informeras om vilka möjligheter man har att invända mot kravet samt eventuella vidare åtgärder. Inkassokravet har 8 dagars betalningsfrist.

4. Betalningsföreläggande

Om inkassokravet inte betalas inom tidsfristen kan ärenden gå vidare för rättsliga åtgärder i form av en ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogden. I samband med detta läggs ytterligare kostnader till skulden. Kronofogden skickar ut ett delgivningskvitto till den ansökan är riktad mot. När delgivningskvittot är signerat har den som är skyldig pengar 10 dagar på sig att betala kravet.

5. Utslag och betalningsanmärkning

Om skulden inte är betalad 10 dagar efter signerat delgivningskvitto fastställer Kronofogden skulden genom ett utslag. I samband med detta får upplysningsbolagen ett meddelande, och de i sin tur utfärdar en betalningsanmärkning. Betalningsanmärkning för en privatperson finns kvar i 3 år.

6. Verkställighet

30 dagar efter meddelat utslag kan en ansökan om verkställighet skickas till Kronofogden. I ansökan ombeds Kronofogden verkställa utslaget, vanligtvis genom utmätning om anspråket gäller en fordran. Kronofogden försöker alltid utmäta det som gör minst skada för den som har en skuld och det vanligaste är att pengar dras direkt från lön. Är skulden större och det finns andra tillgångar, t ex en fastighet, kan Kronofogden utmäta denna genom försäljning.

7. Hänskjutning till Tingsrätt

Om det uppstår en tvist kring kravet kan ärendet hänskjutas till tingsrätten för ett avgörande. Beroende på storleken på kravet kan den part som förlorar processen bli skyldig att betala rättegångskostnader för den part som får rätt i målet. Beslutet i tingsrätten resulterar i en dom som vinner laga kraft efter 30 dagar. Om tingsrätten fastslår att det finns en betalningsskyldighet, kan domen användas för att verkställa kravet, precis som ett utslag.

 

Här kan du läsa mer: