Vårt arbete

Vår viktigaste uppgift är att följa upp obetalade fordringar på ett bra och förutsägbart sätt fram till dess att kunden betalar. Genom våra enkla lösningar, bra webblösningar och marknadens bästa service bidrar vi till en enklare vardag för slutkunden. Det bidrar till ett bra betalningsflöde, förutsägbart kassaflöde och ökad lönsamhet för våra uppdragsgivare. Tillsammans uppfyller det vår vision om att bidra till sundare ekonomiska förhållanden.

young woman at her home office with her pet dog