Därför frågar vi

För att skydda dig som kund, oss som företag och samhället i allmänhet tar Kredinor mycket allvarligt på förhindrandet av brottslig verksamhet såsom penningtvätt, finansiering av terrorism, trafficking och illegal vapenhandel. Att vi ställer dessa frågor är alltså ett lagstadgat krav och en del av bankernas och finansiella institut samhällsansvar för att motverka brottslig verksamhet och vi hoppas på din förståelse.

Vid större inbetalningar kommer vi att begära in underlag som styrker pengarnas ursprung.

Vad är penningtvätt och terroristfinansiering?

Penningtvätt är processen att dölja pengars eller tillgångars ursprung och få pengar eller tillgångar från brottslig verksamhet att verka lagligt förtjänade. Det kan röra sig om pengar från narkotikabrott, människosmuggling, trafficking, bedrägeri, rån, vapenhandel med mera. Finansiering av terrorism innebär att någon på något sätt stödjer terrorism ekonomiskt. Stödet kan vara i form av bidrag, insamling, tillhandahållande eller mottagande av pengar eller tillgångar som avses att användas för att finansiera terrorism. Penningtvätt och finansiering av terrorism är brottsligt.

Penningtvättslagen

För att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism finns penningtvättslagen (Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism). Den grundar sig på EU:s direktiv, som innebär att alla finansiella företag inom EU, inklusive företag såsom Kredinor, är skyldiga att motverka penningtvätt och terroristfinansiering. Vi har alltså en skyldighet enligt lag att inhämta uppgifter om våra kunder. Om lagen inte följs Kredinor kan drabbas av allvarliga sanktioner från Finansinspektionen.