Köp av portföljer

Kredinor har de senaste åren köpt portföljer med förfallna fordringar som ett led i ambitionen om att vara den ledande leverantören inom kreditadministration inom bankmarknaden. Försäljning av portföljer till en professionell tredjepart minimerar risken och förbättrar likviditeten till verksamheten.

young woman at her home office with her pet dog

En städad reskontra och reducerad risk

Uppföljning av obetalda fordringar är ett område där risken ökar i takt med att fordran blir äldre. Vi har omfattande erfarenhet av värderingar och köp av portföljer. Vår solida erfarenhet av inkassoärenden och uppföljning av kunder är viktig. Vår kompetens inom inkasso ligger därför som grund för all aktivitet knutet till portföljerna vi köper. Försäljning av en portfölj kan vara ett mycket effektivt sätt att städa i din egen reskontra.

Vid ett portföljköp kan Kredinor göra det vi är bäst på – förutsägbar och professionell uppföljning av slutkunder som befinner sig i en utmanande ekonomisk situation. Vår gedigna erfarenhet av att följa upp inkassoärenden som pågår under lång tid ger goda resultat.

Reducerat behov av resurser och rapportering

Fördelarna för de som säljer portföljer är att behovet av resurser och rapportering reduceras- något som kan ge bättre likviditet och en betydlig resultateffekt. Det frigör också tid så att de anställda kan koncentrera sig på andra delar av verksamheten.

Värdering utan förpliktelse

Om du funderar på att sälja en portfölj kan vi erbjuda en genomgång och kostnadsfri värdering av portföljen, helt utan förpliktelser. Resultatet från värderingen kan ge dig ett bättre underlag för att ta beslutet kring en eventuell försäljning eller om du önskar behålla den och själv följa upp kunderna vidare.

Vi kan genomföra en genomgång och kostnadsfri värdering av verksamhetens portfölj, helt utan förpliktelser. Tillsammans kan vi diskutera oss fram till bra lösningar.

Bra kundupplevelser, också i svåra fall

Vid köp av en portfölj anpassar vi uppföljningen utifrån den erfarenhet vi har, och det dataunderlag vi får från vår analysavdelning. Målet är självklart att finna bra lösningar för personen som har en obetald skuld. Du som uppdragsgivare kan vara helt trygg med att dina kunder får en god och förutsägbar behandling hos oss.

Läs mer om våra lösningar:

Vill du veta mer om våra tjänster inom betalningsuppföljning och inkasso?

fyll i informationen i fälten nedan. vi kontaktar dig inom kort för ett oförpliktande samtal. *Alla fält måste fyllas i