Hållbarhet

Hållbarhet är viktigt för oss på Kredinor. Hållbar utveckling definieras av FN som utveckling som möter dagens behov utan att begränsa möjligheterna för framtida generationer att få sina behov tillgodosedda. Vi på Kredinor erkänner vårt ansvar att göra denna värld till en bättre plats, nu och för framtida generationer.

young woman relaxing on a sofa

Hållbarhet i Kredinor

Vi stödjer arbetet inom FNs hållbarhetsmål och ser dem som en viktig inspirationskälla för vårt fortsatta arbete inom området. Vi inser också att hållbarhet är viktigt för resten av näringslivet. De senaste åren har vi upplevt att hållbarhet har blivit viktigare för val när det kommer till oss som leverantör. Samtidigt är hållbarhet också viktigt när vi gör val. Kredinor har flera referenser till FN:s hållbarhetsmål.

Läs Kredinors rapport och policy om hållbarhet

Att lära människor om privatekonomi

Vår vision är att verka för sunda ekonomiska förutsättningar inom näringsliv och samhälle. Vi vill förebygga betalningsproblem och inkassoärenden genom att undervisa om personlig ekonomi. Genom att nå ut till den svenska befolkningen vill vi skapa ökad medvetenhet om beteenden när det gäller deras privatekonomi och ge verktyg för förändring. Vi vill göra dem bättre rustade att klara de ökade kraven från samhället, så att de kan fatta olika ekonomiska och finansiella beslut i livet som passar den egna plånboken – och de positiva effekterna av att ha en balanserad ekonomi som hindrar dem från inkasso. Vårt främsta mål är att hjälpa människor att bemästra sin egen ekonomi i alla åldrar.

 

Det nationella nätverket för ekonomisk folkbildning

Kredinor deltar i ett stort svenskt nätverk i regi av det nationella nätverket för ekonomisk folkbildning som omfattar drygt 95 medlemmar från myndigheter, organisationer och företag som samarbetar, initierar, utvecklar och inspirerar varandra i frågor om folkbildning i privatekonomi. Nätverket skapades 2010 då representanter från finansbranschen, intresseorganisationer, myndigheter och departement samlades. Där beslutades att bilda ett nätverk för att samordna insatser och ta tillvara på resurserna. Nätverkets aktiviteter och utbildningsmaterial är gratis och fria från reklam.

Bilde av Katerina Holmes: https://www.pexels.com/nb-no/bilde/samarbeid-skole-gest-oppgave-5905918/
Bilde av Katerina Holmes: https://www.pexels.com/nb-no/bilde/samarbeid-skole-gest-oppgave-5905918/

Inkassokurser

Med erfarenhet från 1905 har Kredinor alltid tagit socialt ansvar genom ett omfattande utbud inom inkassokurser och seminarier utformade för våra kunder. Genom att öka kunskapen inom ämnen som kredit, betalningsuppföljning och inkasso förbättrar vi livskvaliteten för sig själv – samtidigt som de ekonomiska förutsättningarna inom näringslivet blir mer hållbara och välfungerande. Vidare ger vi omfattande rådgivning till slutkunden genom kundtjänst via telefon, chatt och i Min sida. Vårt mål är att hjälpa dem att kontrollera sin ekonomi och bli skuldfri, vilket i sin tur kommer att hjälpa dem att öka sin livskvalitet.

 

Eco lighthouse

Kredinor är certifierat som en Eco lighthouse på fyra av nio platser i Norge, inklusive huvudkontoret i Oslo, med över 350 anställda. Inom kort kommer även våra andra fyra filialkontor att bli certifierade. Vi tar hand om den yttre miljön genom vår verksamhet som hålls i hyrda lokaler och genom att lämna över oanvänd IT-utrustning till proffs som förstör eller återanvänder dem på ett miljövänligt sätt. I Oslo är belysningssystemet energibesparande och elbilsladdning är lättillgänglig. Det finns möjligheter att hyra en elcykel. När det gäller konsumtion källsorteras vårt sopor. Kredinor är en certifierad Eco lighthouse i Oslo, Fredrikstad, Sandefjord och Kristiansand.

young woman at her home office with her pet dog

Digitalisering och effektivisering

Varje år skickar inkassoföretag ut miljontals brev, vilket belastar miljön genom pappersanvändning. För att minska vår miljöpåverkan ökar vi hastigheten i att digitalisera alla fakturor och brev som skickas från oss, inom fem år. Under de senaste åren har vi lett den digitala revolutionen inom inkassobranschen och tagit stora och viktiga steg inom digitalisering och robotisering och AI. Vi har bland annat tagit fram en helt digital betalningslösning, Let’s Pay, som är en kundvänlig och enkel lösning för att betala fakturor via SMS. Vidare har vi utvecklat och moderniserat alla våra digitala kanaler, till nytta för både våra kunder och slutkunder.

 

Jämställdhet och jämställdhet

Vi på Kredinor vet att jämställdhet bidrar till tillväxt. Kredinor har 459 anställda, med en stor andel i Oslo och cirka 130 på filialkontoren. Företaget har 57 procent kvinnor bland sina anställda. I ledningsgruppen är andelen kvinnor 30 procent och i styrelsen 56 procent. Lönen är densamma för lika befattningar. Kredinor arbetar mot diskriminering. Åtgärderna inkluderar öppna rekryteringsprocesser, Human Capital Index (HKI) undersökningar, medarbetarintervjuer och icke-diskriminerande löne- och arbetsvillkor.