Inkassoavgifter

När en faktura inte betalas och skickas till inkasso tillkommer avgifter enligt lag.

Läs mer om dessa avgifter nedan.

När en faktura inte betalas tillkommer avgifter enligt Lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m.

Nivån för avgifterna fastställs i Förordning (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader m.m.

Följande nivåer gäller för närvarande

  • Betalningspåminnelse: 60 (sextio) kronor.
  • Inkassokrav: 180 (etthundraåttio) kronor.
  • Amorteringsplan: 170 (etthundrasjuttio) kronor.

Här kan du läsa mer: