När kunden inte betalar fakturan

Att korta ned kredittiden, det vill säga den tid det tar för ett företag att få betalt av sina kunder, är viktigt för att förbättra kassaflödet och likviditeten men samtidigt behålla affärsrelationen. Ditt företag kan få hjälp på flera sätt för att uppnå detta mål genom tipsen nedan.

Kundkreditkontroll

  • Kreditvärdering: Genomför kreditvärdering av kunder innan beviljande av kredit för att säkerställa att de har kapacitet att betala i tid.

Tydliga betalningsvillkor

  • Tydliga och korta betalningsvillkor: Ange tydliga betalningsvillkor på fakturan, till exempel 14 eller 30 dagar netto. Var noga med att kommunicera dessa villkor till kunderna.
  • Rabatter för tidig betalning: Erbjuda rabatter eller incitament för kunder som betalar sina fakturor tidigt, till exempel en liten procentuell rabatt om fakturan betalas inom 10 dagar.

Förbättrad kundkommunikation

  • Tydlig kommunikation: Håll regelbunden och tydlig kommunikation med kunder om betalningsvillkor och förfallodagar.
  • Relationer: Bygg starka relationer med kunder för att underlätta diskussioner om betalningar och eventuella problem som kan uppstå.

Förbättrad faktureringsprocess

  • Snabb fakturering: Skicka fakturor så snart som möjligt efter att varor eller tjänster levererats. Ju tidigare fakturor skickas, desto snabbare kan betalningar tas emot.
  • Elektronisk fakturering: Använd e-fakturor istället för pappersfakturor för snabbare leverans och behandling.

Effektiva påminnelser och inkasso

  • Automatiserade påminnelser: Använd automatiserade system för att skicka påminnelser om förfallna fakturor. Detta kan minska administrativa bördor och säkerställa att inga fakturor glöms bort.
  • Effektiv inkasso: Anlita ett inkassobolag för att snabbt agera på förfallna fakturor och driva in betalningar.

Om ni vill kunna debitera en påminnelseavgift ska det avtalas om det innan köptillfället. Likaså, om ni vill kunna debitera en dröjsmålsränta högre än den som följer av räntelagen, måste det ha avtalats. Det finns tydliga formuleringar som kan användas för att säkerställa rätten till att debitera för dröjsmål.

Genom att implementera dessa strategier och verktyg kan ditt bolag effektivt korta ned sin kredittid och förbättra sin finansiella stabilitet.

Kredinor hämtar via integrationer era förfallna fakturor ur ert affärssystem när förfallodagen har passerat alternativt av er angiven tid och påminner kunden. Denna lösning säkerhetsställer att fakturor inte blir gamla och att ni själva inte behöver påminna era kunder, den dialogen ta vårt kundteam hand om.

Vill ni ha hjälp med fakturering och print hjälper vi självklart till med detta också.

Henrik André och arbetar som Head of Sales i Kredinor Sverige och har jobbat här i 2 år.

Det som får mig att trivas på Kredinor är mitt fantastiska team som är drivna, lösningsorienterade och vågar tänka nytt. Det skapar motivation att jobba med så många duktiga människor och att vi tillsammans kan skapa skillnad för våra klienter och kunder.

Är du intresserad av att få hjälp med att förbättra kassaflödet och likviditeten men samtidigt behålla affärsrelationen, kontakta mig på sales@kredinor.se

Bild på Henrik som är Kredinor Sveriges Head of Sales. Han har glasögon och slips på sig.