Hållbart inkasso – vårt sociala ansvar

Varför ska du bry dig om hållbart inkasso? Bidrar vi som inkassoföretag till att öka skuldbördan för slutkunden, eller arbetar vi för att lösa utmaningarna så att slutkunden kan göra rätt för sig och så snabbt som möjligt? På Kredinor har vi förbundit oss att ta vår del av ansvaret och alltid sätta slutkunden först.

Som Norges största inkassoföretag är vi bland de första att inse att sättet vi har bedrivit inkasso på de senaste åren inte varit tillräckligt hållbart. Kredinor har därför som mål att få kunderna tillbaka till god ekonomisk hälsa på ett mer effektivt sätt och till en mer rimlig avgift än tidigare.

Det senaste året har Kredinor därför legat i framkant av förändringar inom inkassobranschen och ett mer hållbart inkasso. I vår bransch är det en paradox att ju mer avgifter, och räntor kunder lägger på sin skuld, desto mer ökar inkassobolagens inkomster. Det finns med andra ord motstridiga intressen mellan inkassoföretagen och kunderna. Detta kan inte fortsätta.

Som kund bör du vara med och ifrågasätta vad som är den mest hållbara vägen framåt. Du har makten att välja vem som hjälper dig med dina kunder när de har ekonomiska problem. Vi rekommenderar dig att ta chansen att påverka. Arbetet vi gör är på många sätt för din räkning och då är det helt på sin plats att du som kund är genuint intresserad av vad som faktiskt är praxis gentemot dina kunder.

Kredinor har påbörjat en resa mot ett mer hållbart inkasso. Vi har bland annat sparat slutkunderna stora kostnader genom att införa nya regler för hur vi meddelar höjda avgifter och avgifter. När slutkunden snabbt betalar sparar de pengar. Detta leder till snabbare betalning till dig som kund, men minskade intäkter för oss. Vi tror fortfarande att detta är rätt sak att göra.

Denna förändring är också ett exempel på att vi väljer den hållbara vägen, samtidigt som det leder till lägre inkomster för oss. Det positiva är att slutkunden sparar pengar och kan använda dem för att betala av själva fordran.

I framtiden bör vi tillsammans titta på hur vi kan förändra branschen för att kunna bedriva inkasso på ett mer hållbart sätt. Kredinor har påbörjat resan och vi hoppas att så många av våra kunder, klienter och partners som möjligt vill följa med oss.

 

Vi måste undvika att lägga extra tyngd på bördan. Vi måste lyssna och lyfta blicken. Vi hjälper till att lösa hela problemet och inte bara det enskilda inkassoärendet. Vi ska motivera och bidra till att slutkunderna når sina mål snabbare.

 

We help you make it!