Tänk på hela kundresan – och ha nöjda kunder även efter inkasso

Är en dålig betalare en dålig kund? Är det smart att tvärt avbryta kundrelationen med en sen betalare? Det kostar fem gånger mer att få en ny kund än att behålla en du redan har. Och det är inte säkert att en inkassokund förblir en dålig betalare för alltid. Situationen kan vara tillfällig. Livet är långt.

Du tillåter dina kunder att skjuta upp betalningen, men ingen betalning kommer. Inkasso måste påbörjas. Många ägare av små och medelstora företag gör detta med stort obehag, för samtidigt som betalningen inte kommer in riskerar man att förlora en kund om processen inte är bra. Det är viktigt att bedriva inkasso på ett sätt som kan rädda kundrelationen.

Så hur ska du gå till väga när du skickar en kund till inkasso? Vissa kanske tror att detta är något de kan klara av själva, men det här området är fullt av lagar, regler och fallgropar. När kan man skicka till inkasso, vad innebär en begäran om betalning, vilka avgifter kan man påföra kunden och får man faktiskt skicka vad som helst till inkasso när kunden inte går med på kravet?

Det här är inget du behöver vara expert på. Du måste driva ditt företag. Du behöver en partner för att ordna detta åt dig. Det måste vara en professionell partner som vet hur man bäst hanterar detta. Det vet vi på Kredinor.

 

Vi ser till att kunden får hjälp och ett respektfullt bemötande vid inkasso

Det finns en anledning till att det i inkassolagen anges att inkassoföretag ska verka enligt god inkassosed. Det innebär att all inkassoverksamhet ska bedrivas på ett sådant sätt att kunden inte utsätts för vad lagen kallar oskälig press, skada eller olägenhet.

Det som är lika viktigt som lagar och regler är hur kunden upplever inkassosituationen. Det är också en del av kundresan. Många som upplever inkassokrav kan befinna sig i en utsatt situation och kan tillfälligt vara oförmögna att betala.

 

Kredinor bedriver inkasso på det sätt som slutkunderna önskar.

Vi tar detta på största allvar. Det ser du på sättet vi tilltalar oss själva, språket vi använder och inte minst hur vi tar hänsyn till kundernas livssituation och ekonomiska ställning och hittar bra lösningar för betalning.

Vi vet att kunderna uppskattar detta:

  • Vi kommunicerar med respekt och en vilja att hjälpa
  • Vi förstår att livet inte är en rak linje och att likviditeten förändras
  • Vi förstår att strula och glömska inte betyder att du inte vill betala
  • Vi föreslår lösningar och utvägar, inte straff

När du samtidigt vet att vi följer alla lagar och regler för inkasso kan du vara säker på att detta kommer att göras på rätt sätt.

 

Värdet vi erbjuder dig som kund är att dina kunder kan förbli kunder. Även efter påminnelsehantering och inkassoåtgärder. Och det är av stort kommersiellt värde. För när man vet hur dyrt det är att skaffa nya kunder är det en bra affär att behålla de man redan har.

 

We help you make it!

 

 

Vill du veta mer om våra tjänster inom betalningsuppföljning och inkasso?

fyll i informationen i fälten nedan. vi kontaktar dig inom kort för ett oförpliktande samtal. *Alla fält måste fyllas i