Kredinor mot ålderism

Vad är ”ålderism”? Begreppet introducerades först på engelska (ageism) i sluten av 60-talet av Robert Butler, en amerikansk psykiatriker. Enligt WHO är det ett samlingsord för fördomar, diskriminering och ohälsosamma strukturer riktade mot personer på grund av deras ålder. Det är inte att förväxla med åldersdiskriminering, som är förbjudet enligt lag, utan ålderism betyder snarare att någon har förutfattade meningar mot personer på grund av deras ålder. Däremot leder ålderism ofta till åldersdiskriminering, eftersom fördomarna inte sällan ger upphov till handlingen att diskriminera. Detta är ett utbrett problem, även på arbetsplatser.

Några exempel på ålderism på arbetsplatsen är:

  • Man anställer inte personer över en viss ålder
  • Man frågar efter en persons ålder på en anställningsintervju, trots att det inte är relevant för arbetet
  • Man har riktlinjer eller policys som gynnar en åldersgrupp framför en annan
  • Man har en kultur eller vy att äldre människor är okunniga, mindre produktiva eller mindre anpassningsbara

Kredinor i Sverige vill hjälpa till att bekämpa ålderismen, som tyvärr är allmänt förekommande i det svenska samhället. Vi ser ett stort värde av den erfarenhet och kompetens som besitts av människor som har ett helt yrkesliv bakom sig. Därför har vi sedan 2023 initiativet Seniorpoolen, där pensionerade individer arbetar deltid hos oss efter gemensamma behov och önskemål.

Läs mer på Kredinors karriärsida

Faktum är att Sverige är det femte sämsta landet i världen på att respektera äldre. Ålderismen kryper allt längre ned i åldrarna, men redan det faktum att man avvecklas i 65-årsåldern är ett problem. Samtidigt visar en undersökning från SCB att av personer som gått i pension i åldersgruppen 55–69 år hade 30 procent velat fortsätta arbeta. De som åldersmässigt är redo att pensioneras idag kan inte jämföras med tidigare generationers seniorer. Detta är en grupp som är ekonomiskt starka, har hög digital kompetens och är socialt aktiva. I tillägg är det den snabbast växande åldersgruppen i västvärlden.

Ålderismen riskerar att få samhällsekonomiska konsekvenser eftersom vi lever allt längre. 2021 utsåg WHO ålderism till en global utmaning. I en rapport konstaterade WHO att en nedsättande syn på äldre och åldrande är vitt utbredd i samhället, i mänskliga relationer och hos oss själva. Och den riskerar att innebära en stor kostnad för både individer och samhället. Vidare säger FN att ålderism är förknippat med sämre fysisk och psykisk hälsa, försämrad livskvalitet och större ekonomisk osäkerhet.

Detta är samhällsutmaningar som Kredinor arbetar på bred front för att avhjälpa och en viktig del av vår strategi.

Jag har varit i branschen i många år och vet vilken samhällsviktig funktion inkassobolag har. Samtidigt finns stora utmaningar som vi behöver bidra till att lösa. Kredinor tar detta uppdrag på allvar vilket gör att mitt jobb känns meningsfullt varje dag. I tillägg får jag dela min arbetsvardag med kollegor som brinner för detta lika mycket som jag. Jag är övertygad om att med rätt fokus och engagemang kan vi förändra och göra skillnad på riktigt.

– Petra Siegers, Managing director Kredinor AB

 

Är du pensionerad och önskar arbeta vidare? Kanske känner du någon senior med bakgrund inom finans eller inkasso? Hör av dig till oss på jobb@kredinor.se

#wehelpyoumakeit