Juridiska tjänster

Juridisk Kredinor Inkasso Illustrasjon

Vår juridiska avdelning i Kredinor erbjuder företagsjuridisk rådgivning till alla kunder.

Denna tjänst omfattar genomgång av avtals- och kontraktsvillkor, biträde i rättsliga och utomrättsliga förhandlingar, en genomgång och rättslig värdering av ärenden, hjälp med bestridanden, stämningsansökningar och konkursansökningar mm.

Expertis inom bank och finans

Vi  hanterar  obeståndsärenden inom bank och finans och vår uppgift är att minimera eventuella kreditförluster för våra kunder. Vi arbetar med våra kunders krediter t ex reverser, uppsagda check- och kontokrediter samt leasing- och avbetalning. Handläggningen består av allt från inkassokrav, uppgörelser, rättsliga åtgärder såsom betalningsföreläggande och stämningsansökningar samt ansökan om exekutiv försäljning av fastigheter. Vi företräder regelbundet våra uppdragsgivare gentemot myndigheter, domstolar, konkursförvaltare samt vid exekutiva auktioner. I leasing- och avbetalningsärendena samarbetar vi med ombud som hjälper oss att värdera och återta de objekt som är säkerhet för krediterna.

Compliance Officer

Inom kort tid kommer vi att anställa och presentera vår Compliance Officer som ansvarar för uppföljning, kontroll och övervakning av att Kredinor arbetar i enlighet med lagar, föreskrifter, förfaranden och etiska ramverk. Compliance Officer kommer också att ansvara för att uppfylla kraven i det nya europeiska skyddsdirektivet (GDPR), som träder i kraft i maj 2018.

Vidare vill Compliance Officer se til att våra arbetsprocesser säkerställer kvalitet och kontroll i alla led – och Uppföljning av lösningar och åtgärder om rapporterade avvikelser. Compliance Officer tillhandahåller också beredskapsplaner och regelbunden dialog med organisationen genom rådgivning, vägledning och utbildning i gällande regler.

Kurser och seminarier inom inkasso

Kontakta oss

Fyll i informationen i fälten nedan och vi kommer att kontakta dig inom kort tid. Hur hanterar Kredinor AB dina personuppgifter?

Ta gärna kontakt!

Blid jente osm snakker i telefon og leser fra ark. Bilde

Prata direkt med en av våra säljare

Mobil   08 156200

Epost   kundservice@kredinor.se