Inkasso

Inkasso Inkassotjenester Kredinor Illustrasjon

Inkasso är kärnverksamheten i Kredinor. Vårt viktigaste uppdrag är följa upp obetalda räkningar på ett professionellt och respektfullt sätt efter att ärendet överlämnats till inkasso. Vi ser till att pengarna kommer in snarast möjligt, samtidigt som vi tillmötesgår och behandlar dina kunder på ett bra och respektfullt sätt.

När vi startar upp stora samarbeten säkerställer vi gemensamt att vi är överens om hur hanteringen av Era kunder skall se ut, vad Kredinor har möjlighet att bistå Era kunder med, samt var Ni själva vill fatta beslut. Genom att tillsammans sätta upp regelverken kan Kredinor verkligen göra skillnad för Er och Era kunder!

Färska ärenden har högre lyckandegrad

Vår rekommendation är att jobba aktivt med fordringar som inte betalas i tid. Det är precis som med färskvara i en butik, ju äldre fordran är desto sämre blir den. Vårt tips är att ha en stark påminnelse (5 till 7 dagar efter förfallodag på fakturan) och därefter om betalning inte inkommit, överlämna fordran till oss för vidare hantering (ca dag 14).

Ju snabbare vi får påbörja arbetet med kunder som av olika orsaker ej betalat, ju snabbare kommer vi att kunna lösa utmaningen, utan att riskera såväl relation som framtida affärer. Tänk på att en kund med obetalda fakturor i de allra flesta fall måste handla hos någon annan till dess Ni fått betalt. Att agera snabbt och professionellt kommer alltså inte bara att ge Er snabbare betalt, utan faktiskt också öka Er omsättning på dessa kunder. De kan helt enkelt handla hos Er fler gånger per år!

Vi rekommenderar att era ärenden skickas till uppföljning och inkasso så snart betalningsfristen har passerats. Som uppdragsgivare kan du vara trygg med att vi ivaratar rollen som din representant och förlängda arm mot slutkunden på ett bra sätt. Av erfarenhet vet vi att ärenden som vi mottar på ett tidigt stadium löses snabbare än gamla ärenden. Över tid brukar dock de allra flesta ärenden lösa sig.

Efterbevakning ger mer på nedersta raden 

Vi har en egen avdelning för efterbevakning som övertar ärenden som inte betalas i själva inkassoprocessen. Ganska många av de som befinner sig i en svår ekonomisk situation kommer så småningom att kunna lösa sina skulder. Fråga oss gärna för mer information!

Uppdrag över hela världen

Kredinor kan åta sig uppdrag över hela världen. Som uppdragsgivare kan du känna dig trygg i att dina ärenden blir behandlade på ett professionellt och effektivt sätt.  Genom medlemskap i LIC samt andra globala nätverk kan våra handläggare ta hand om dina utlandsärenden oavsett var i världen din kund befinner sig.

Vi avvecklar inom kort tid.

Fyll i informationen i fälten nedan och vi kommer att kontakta dig inom kort tid. Hur hanterar Kredinor AB dina personuppgifter?

Kontaktinfo

Telefon   08 156200

Öppettider via telefon

Måndag - Fredag
kl. 09.00 - 12.00
Lördag - Söndag stängt

Epost   inkasso@kredinor.se