Bank och Finans

Bank Finans Kredinor Inkasso Illustrasjon

Efterfrågan kring inkassotjänster avseende Bank och Finans ökar. Nyckeln till framgång är hanteringen av slutkunden – det är stora värden på spel.

Kredinor möter alla inblandade parter med respekt

Bankerna har det högsta livstidsvärdet på marknaden sett till per kund. Det bästa vi kan göra för bankerna är att optimera processen kring sena betalare, för att på så sätt leverera högsta möjliga lösningsgrad med bibehållen kundnöjdhet.

Med hög servicegrad inom kundvård ökar Kredinor inte bara sannolikheten för att vara den aktör som levererar högst återvinning av kapital tillbaka till våra kunder. Kredinor säkerställer också god kundnöjdhet hos Era kunder! Varför är detta viktigt? Jo, för även en kund som har utmaningar i dag, kan bli en riktigt bra kund sett över hela sin livstid.

Med våra rötter i Bank och Finans världen (60 år som Kredit-Inkasso) vet vi värdet av varje kund och tar med detta kunnande till våra klienter. Vi satsar hårt på att leverera en bra kundupplevelse, något som är viktigt för att bibehålla nöjda kunder.

Specialister som ger mervärde!

Hos oss på Kredinor finns kompetenser kring hantering av alla typer av bank och finansfordringar. Allt från stora tunga Bostadslån med fastigheten som säkerhet, till Billeasing, till blanco krediter. Vi besitter såväl unik handläggar- så väl som juristkomptens. Gemensamt för alla på Kredinor är kunskapen om värdet av varje enskild kund och vikten av att hantera var och en på bästa sätt!

Alla fordringstyper har sina speciella egenheter och Kredinor hanterar fordran från ”Ax till Limpa”. Detta innebär att Kredinor till skillnad från andra bolag hanterar fordran hela vägen till dess exempelvis den Exekutiva aktionen på fastigheten hållits och pengarna är på vår klients konto. Det är vad vi kallar mervärde!

Kredinor följer och är delaktig i utvecklingen av branschen!

Kredinor i Sverige är från start skapat för att supportera en bank och alla deras kunder. Vi har helt enkelt under alla våra 60 år varit fokuserade på att leverera den allra bästa servicen, med den hög respekt och integritet. Vi har också följt med Bank och Finansbranschens utveckling, säkerställt att vi har den djupaste förståelse av vad som händer både gällande juridik och teknik. Kommande år kommer initiativ så som PSD2 att möjliggöra nya lösningar, vi har sedan länge dialoger kring dessa initiativ.

Kontakta oss

Fyll i informationen i fälten nedan och vi kommer att kontakta dig inom kort tid. Hur hanterar Kredinor AB dina personuppgifter?

Ta gärna kontakt!

Blid jente osm snakker i telefon og leser fra ark. Bilde

Prata direkt med en av våra säljare

Mobil   08 156200

Epost   kundservice@kredinor.se