Arbeta i Kredinor

Jobb i Kredinor Inkasso Illustrasjon

Kredinor konscernen erbjuder lösningar som täcker hela värdekedjan från fakturering, reskontra och påminnelser till inkasso, övervakning och portföljinköp. Kärnverksamheten i det svenska bolaget kommer att vara inkasso, med dedikerade yrkesverksamma i olika roller gentemot huvudmannen och slutkunden.

Vår företagskultur värdesätter medarbetarnas trivsel och utveckling, professionell kvalitet, etiska värderingar och seriositet i alla led och processer. Kredinors medarbetare ska känna sig trygga och omhuldade i bolaget.

Om du vill ansöka om jobb hos Kredinor kan du skicka en “öppen” CV-ansökan til Kredinor eller titta på sidorna från tid till annan.

Våra lediga jobb