Kredinor SA köper Kredit-Inkasso AB

Det norska inkassoföretaget Kredinor SA har i dag med stolthet signerat ett avtal om att förvärva inkassoföretaget Kredit-Inkasso AB av Handelsbanken Finans AB. Alla medarbetare i Kredit-Inkasso AB fortsätter att vara anställda i företaget som kommer byta namn till Kredinor AB och ha kontor i Stockholm. Dessutom har det tecknats ett långsiktigt avtal om inkassosamarbete mellan parterna.

På bilden från vänster ansvarig från Kredinor: Gunilla Brunnberg, verkställande direktör Kredinor Sverige, Signe Bjarttun Jørgensen, finansdirektör Kredinor och Tor Berntsen, verkställande direktör Kredinor SA. Därefter har vi representanter från Handelsbanken Finans. Lars Pettersson, jurist från Handelsbankens juridiska avdelning,  Anneli Lindgren, Handelsbankens centrala ekonomi, Maria Lidström Andersson, verkställande direktör Handelsbanken Finans, Per Waldaeus, ekonomichef Handelsbanken Finans och Pauline Edström, verkställande direktör Kredit-Inkasso AB.

Från Norge till Norden efter 112 år

Kredinor är Norges största inkassoföretag mätt i antal objekt och har 540 anställda och verksamhet i tio norska städer. Efter mer än 112 år i Norge beslutade företaget tidigare i år att etablera verksamhet i Danmark och Sverige. I mars 2017 övertog Kredinor det danska inkassoföretaget Købmandstandens Inkasso Service A/S. Köpet av Kredit-Inkasso AB är ett led i etableringen i Sverige och målet om att bli ledande i Norden. Köpet omfattar Kredit-Inkasso AB och ett samarbetsavtal gällande inkassohantering, inga obeståndsstockar ingår i avtalet.

Kjernevirksomheten til Kredinor AB i Sverige kommer att vara inkasso. Den norske delen av koncernen, Kredinor SA, erbjuder lösningar som täcker hela värdekedjan från fakturering, reskontra och påminnelser till inkasso, övervakning och portföljinköp.

-För att lyckas i etableringen utanför Norge måste vårt erbjudande av tjänster och närheten till kunderna fortsätta i Sverige säger Tor Berntsen, vd i Kredinor. Våra nya medarbetare i Sverige kommer få flera duktiga nordiska kolleger och vi ska försöka att hitta optimala lösningar för våra uppdragsgivare i Norge, Sverige och Danmark. Inkasso för våra uppdragsgivare är «core business» i Kredinor och förvärvet av Kredit-Inkasso kommer ge oss ett utmärkt fundament för vidare tillväxt i Sverige, fortsätter Berntsen. Vår företagskultur stämmer väl överens med den som råder i Handelsbanken, och precis som Handelsbanken värdesätter vi medarbetarnas trivsel och utveckling, professionell kvalitet, etiska värderingar och seriositet i alla led och processer. Handelsbankens kunder kan känna sig fortsatt trygga, och vi hoppas de ska uppskatta den service och tillgänglighet som vi kommer att erbjuda. Vi är stolta och glada över att vi har kommit överens om att överta Kredit-Inkasso AB avslutar Berntsen.

Vi avvecklar inom kort tid.

Fyll i informationen i fälten nedan och vi kommer att kontakta dig inom kort tid. Hur hanterar Kredinor AB dina personuppgifter?

Kontaktinfo

Telefon   08 156200

Öppettider via telefon

Måndag - Fredag
kl. 09.00 - 12.00
Lördag - Söndag stängt

Epost   inkasso@kredinor.se