Kredinor Danmark officiellt öppnat – önskar oss kunder i hela Norden

Dessa dagar är det extra trevligt att vara Kredinor i Danmark. Vi har fått femtio nya entusiastiska kollegor från det väletablerade företaget  Købmandstandens Inkasso Service (KIS) in under vårt gemensamma namn och logotype. Kredinor i Danmark  kommer att ha en viktig roll för att vi ska kunna leverera tjänster till uppdragsgivare som vill ha en gemensam nordisk lösning.

Kredinor har tydliga ambitioner och önskar bland annat att erbjuda existerande kunder nordiska inkassolösningar genom en kontaktpunkt. Målsättningen är att göra det enkelt och kostnadseffektivt att vara kund i Kredinor. Bolaget har gemensamt varumärke och visuellt uttryck som kan ses på kredinor.no  och kredinor.dk hemsidor. På bilden ser vi verkställande direktör Tor Berntsen i Kredinor och Verkställande direktör  Jørgen Renè Byrholdt för Kredinor i Danmark.

Verkställande direktör Jørgen Renè Byrholt i Kredinor Danmark  ser mycket positivt på att bli en del av  Kredinor och den nordiska satsningen:
–Vi vill ge samma service kunderna är vana vid från NOrge.  Vi har redan ett mångårigt samarbete med stora danska uppdragsgivare som efterfrågar en nordisk lösning. Kunderna ställer ständigt nya krav och vi skall bidra till att optimera driften.  Det kommer vi att få förnyad styrka till att genomföra nu. Samtidigt skall vi inte glömma våra många små företagskunder, som fortsatt skall uppleva oss som personliga och ger dem uppmärksamhet i deras ärendehantering.

 Gemensam historia och kärnverksamhet:

Tidigare i år köpte Kredinor  Købmandstandens Inkasso Service (KIS). KIS startade Ballerup i 1870. Efter 147 år är de fortsatt ett solitt företag företag med en stor kundportfölj. Kredinor bildades så tidigt som 1905, och är idag det största inkassobolaget i Norge räknat i antal ärenden. KIS tar med sig en välfungerande organisation som är väl förankrad på den danska marknaden under ledning av Jørgen Renè Byrholt.

Verkställande direktør Tor Berntsen berättar följande om vägen till Kredinor i Danmark:
– En bättre kandidat än Købmandstanden kunde vi inte finna i Danmark. Köpet blev möjliggjort genom att vi under många års tid har lärt känna bolaget som ett mycket seriöst bolag med gott omdöme och många duktiga  och dedikerade medarbetare. Historia, kultur, innovastionsämne och ambitioner var det vi eftersökte utöver det fackmässiga och det fann vi fullt ut hos Kredinor  i Ballerup.

Ledande inom inkasso i Norden
Med lång och omfattande erfarenhet av inkassohantering i dåliga såväl som i goda ekonomiska tider skall nu Kredinor renodla kärnverksamheten i Norden.  Samtidigt utvecklar vi specialerbjudanden baserat på kundernas behov inom allt från betalningslösningar, kundservice och  juridiska tjänster till analyser, bobotisering och andra teknologiska lösningar. Över tid skall Kredinor bli ledande inom nordisk inkassohantering med kunderbjudanden inom fakturering, inkasso och portföljköp.

Vi avvecklar inom kort tid.

Fyll i informationen i fälten nedan och vi kommer att kontakta dig inom kort tid. Hur hanterar Kredinor AB dina personuppgifter?

Ta gärna kontakt!

Blid jente osm snakker i telefon og leser fra ark. Bilde

Prata direkt med en av våra säljare

Mobil   08 156200

Epost   kundservice@kredinor.se