Vad är inkasso och vad är en inkassobyrå?

Indrivning av fordringar genom inkassoåtgärder kallas för inkassoverksamhet. Kredinor är en inkassobyrå som bedriver indrivningsverksamhet på vilken inkassolagen är tillämplig. Som inkassoombud räknas den som driver in fordringar i egenskap av ombud för annan.

Varför får jag inkassobrev från Kredinor?

Om du köpt något och inte betalar inom tidsfristen, kan detta vara ett inkassoärende som Kredinor får från en du köpt eller lånat något från. Kredinor hjälper till att skicka ut påminnelser och inkassokrav och behåller kontakten tills varan eller tjänsten är betald.

Vad händer därefter?

Kredinor följer upp ärendet skriftligen eller genom kontakt via telefon. Det är viktigt att ta reda på varför ni som kund inte kan betala. Om du inte betalar en faktura får du ett inkassokrav. Du har 8 dagar på dig att betala, beräknat från dagen för utskrift av inkassokravet.Inkassokostnaden är 180 kr. Efter 8 dagar har inkassokravet förfallit till betalning. Om du ännu inte betalat kan ärendet skickas till Kronofogden som ansökan om betalningsföreläggande. Ytterligare 680 kr tillkommer i kostnader. Kontakta oss om du har några frågor innan betalningen.

Varför har vi inkasso?

Inkassoåtgärder är nödvändiga och fyller en viktig samhällsfuktion. Om många kunder inte kan betala inom den fastställda tidsfristen kan personen eller företaget som har sålt föremålet eller tjänsten få ekonomiska problem. De måste också betala sina leverantörer, lokalhyra samt löner till anställda mm.

Inkassoåtgärder får vidtas endast när de är nödvändiga för att tillvarata borgenärens rätt och grundprincipen är att inkassoverksamhet ska bedrivas enligt god inkassosed.

 Tillstånd att bedriva inkasso!

Det krävas i vissa fall tillstånd av Datainspektionen att bedriva inkassoverksamhet. Tillstånd krävs för indrivning av av fordringar för annans räkning eller fordringar som har övertagits för indrivning.Bolag som står under Finansinspektionens tillsyn, tex banker, kreditmarknadsbolag och försäkringsbolag samt advokater får bedriva inkassoverksamhet utan Datainspektionens tillstånd.

Et ledande inkassobolag i Norden

Kredinor är ursprungligen ett norskt inkassobolag som etablerade sin verksamhet i Sverige, januari 2018, för att bli ett ledande inkassobolag i Norden. Vår ambition är att bidra till goda betalningsvanor och säkerställa goda ekonomiska förutsättningar i näringslivet.Vi vill bidra med mervärde på flera områden genom vårt tjänsteutbud, våra tekniska lösningar och de människor som arbetar hos oss.

Vi avvecklar inom kort tid.

Fyll i informationen i fälten nedan och vi kommer att kontakta dig inom kort tid. Hur hanterar Kredinor AB dina personuppgifter?

Kontaktinfo

Telefon   08 156200

Öppettider via telefon

Måndag - Fredag
kl. 09.00 - 12.00
Lördag - Söndag stängt

Epost   inkasso@kredinor.se