FAQ

Här hittar du svar på de frågor vi ofta får.

young woman at her home office with her pet dog
FrågorSvar
Vad är ett inkassokrav?Om du inte betalat på en faktura och inte agerat på påminnelsen får du ett inkassokrav. En kostnad på 180 kronor läggs på din skuld och du har 8 dagar på dig att betala för att undvika ytterligare åtgärder.
Vad är inkassokostnader? Inkassokostnader är ersättning för åtgärder som syftar till att få en person att betala sin skuld. Nivåerna på de olika kostnaderna finns reglerade i Lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m.
Vad är en avbetalningsplan? Det är ett avtal som ger dig möjlighet att dela upp utestående belopp i fasta månatliga delbetalningar. När du ingår en avbetalningsplan tillkommer kostnader enligt Lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m
Vad är rättsliga åtgärder? Det innebär att fordran sänds vidare till rättslig instans för indrivning, t ex Kronofogdemyndigheten eller tingsrätten.
Vad är ansökan om betalningsföreläggande? Om vi inte erhåller betalning eller hör från dig under tidsfristen på inkassokravet sänder vi vanligtvis in en ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogden. Då tar Kronofogden över hanteringen i syfte att fastställa skulden.
När får man en betalningsanmärkning? När Kronofogden meddelat utslag i ett ärende, dvs fastställt skulden, meddelas Kreditupplysningsbolagen. I samband med detta får du en betalningsanmärkning. För privatpersoner finns denna sedan registrerad i tre år.
Vad är verkställighet? När utslaget meddelats ansöker vi vanligtvis om att beslutet ska genomföras, dvs verkställas. Då gör Kronofogden en undersökning av din ekonomi. De kontrollerar t ex om det finns en lön att utmäta eller om det finns något de kan sälja för att fordringsägaren ska få betalt.

För övriga frågor, kontakta kundtjänst