Kredinor med tillstånd att vara kreditförvaltare

Kredinor Sverige firar det faktum att vi beviljats tillstånd av Finansinspektionen att vara kreditförvaltare med rätt att ta emot och inneha medel från låntagare.

Lag (2023:714) om förvärv och förvaltning av nödlidande kreditavtal (KFL) trädde i kraft 1 januari 2024 och för att få vara kreditförvaltare krävs tillstånd av Finansinspektionen.

För att få vara kreditförvaltare krävs bland annat robusta styrformer och adekvata interna kontrollmekanismer som säkerställer att låntagares rättigheter respekteras samt att den lagstiftning som reglerar kreditavtalet och behandling av personuppgifter följs.

Kreditförvaltare behöver säkerställa efterlevnad av reglerna om skydd för låntagarna och en rättvis och omsorgsfull behandling av dem. Ledningen behöver även ha tillräcklig kunskap och erfarenhet för att leda en kreditförvaltare.

Finansinspektionens bedömning är att Kredinor AB uppfyller alla krav för att vara kreditförvaltare, vilket vi är mycket glada över!

Vi ser fram emot fortsatt samarbete med våra partners, där vi idag såväl köper nödlidande kreditavtal samt förvaltar dessa. Är ni inte redan en samarbetspartner till oss, men behöver en kreditförvaltare – hör av er!

Ta kontakt med Henrik André for mer information.

Head of Sales and Account

+46730981106